Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 •  Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng
 •  Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
 •  Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.
 •  Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.
 •  Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn.
 • Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
 • Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Trang web của Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Xác nhận đặt đơn hàng và cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu bảo mật trên hệ thống của công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

 •  Chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.
 •  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
 • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH TM DV XNK LÊ DUY

Trụ sở chính: 110 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Email: myphamtocnhapkhau@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mỹ Phẩm Tóc Nhập Khẩu thực hiện việc này.